Progenta Nieuws

Terug naar een veilige, hygiënische werkvloer!

Ben je verantwoordelijk voor de binnenruimte van een pand? Bijvoorbeeld een kantoorgebouw, school, ziekenhuis of winkelpand? Dan wil je de verspreiding van vuil, virussen en bacteriën, juist nu, zoveel mogelijk beperken. En straks, wanneer mensen weer in grotere aantallen terugkeren naar de werkvloer, wil je hen een veilige, gezonde en prettige werkomgeving blijven bieden.

De reiniging van de vloer speelt hierin een significante rol.

Micro organismen, zoals virussen, bacteriën en schimmels, kunnen zich bevinden op oppervlakten en daar een tijdje overleven. De vloer is de grootste oppervlakte binnen een pand. Het op de juiste manier reinigen van de vloer speelt dus een significante rol in de bestrijding en voorkoming van verspreiding van micro organismen. Daarnaast dragen goed gereinigde vloeren significant bij aan de lucht kwaliteit binnen een pand.

Hoe pak je dit goed aan?

Onder reiniging van de vloer wordt verstaan; het verwijderen van veelal zichtbare vervuiling en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven of verspreiden.

In een gemiddeld pand volstaat, naast de dagelijkse/wekelijkse schoonmaak, een goede periodieke reiniging, om te kunnen spreken van een schone vloer. In veel panden is het altijd al gebruikelijk dat er een aantal malen per jaar, een periodieke reiniging van de vloer plaatsvindt.

Ten tijde van verhoogde risico’s van virus verspreiding, zoals bij het corona virus, is de gebruikelijke periodieke (diepte) reiniging óók gewoon afdoende om te kunnen spreken van een veilige en hygiënische vloer.

Er komt echter veel kijken bij een goede reiniging. Als er verkeerd gereinigd wordt kunnen er juist méér micro organismen achterblijven of zelfs verspreid worden.

RIVM

Echter, zo benadrukt ook het RIVM, er komt veel kijken bij een goede reiniging. Als er verkeerd gereinigd wordt kunnen er meer micro organismen achterblijven of zelfs verspreid worden. 

Extra handelingen, zoals chemische of thermische desinfectie, zijn niet noodzakelijk. Maar geven wèl een zeker en veilig gevoel.

Onder voorwaarde dat de reiniging van de vloer op de juiste wijze gebeurt, is een aanvullend proces van desinfectie van de vloer eigenlijk niet nodig. Uiteraard met uitzondering van ruimtes binnen de gezondheidszorg.  

Toch wordt hier nu vaker voor gekozen. Het geeft een zeker en veilig gevoel en het toont aan, aan de mensen die weer zullen gaan verblijven in het pand, dat alles is gedaan om de veiligheid te bevorderen.

Wat is desinfectie?

Desinfectie is het voor 99,999%, thermisch of chemisch afdoden van micro organismen. Daarmee behaal je dus een zeer hoge reductie van micro organismen. 

Een zachte vloer als tapijt kan niet 100% worden gedesinfecteerd.

Hoe harder en minder poreus de vloer is, hoe effectiever het desinfectie proces is. Echter, voor een zachte vloer, zoals tapijt, geldt dat desinfectie, praktisch niet mogelijk is. Althans niet zonder schade te doen aan het tapijt zelf. Dit heeft dan ook weinig zin.

Voor tapijt geldt dat een veilige en hygiënische vloer gerealiseerd wordt, door de gebruikelijke dagelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud / (diepte) reiniging. Er bestaat een mogelijkheid om een (diepte) reiniging te doen op basis van toevoeging van een zeer klein percentage (2-4%) waterstofperoxide aan het reinigingsmiddel. Dit veroorzaakt geen schade aan het tapijt en zorgt voor een grondigere reiniging. Ook een borstelstofzuiger voorzien van een HEPA filter of gelijkwaardig komt de hygiëne van tapijt zeker ten goede.

Uit welke stappen bestaat juist uitgevoerd vloeronderhoud?

Onderstaande tabel geeft globaal weer waar een juiste wijze van vloeronderhoud en reiniging aan moet voldoen, uitgesplitst per vloersoort. Wanneer jouw vloeronderhoud op deze wijze is ingericht, kun je spreken van een veilige en hygiënische vloer. Ook gedurende een virus uitbraak. Bureau- en vergaderstoelen kunnen hierbij doorgaans ook worden meegenomen.

Een 0-Beurt: zeker en veilig terug naar de werkvloer.

Veel mensen kiezen voor extra zekerheid en laten in deze periode een 0-Beurt uitvoeren. Dit houdt in dat de vloer (weer) in optimale staat wordt gebracht. Zowel esthetisch gezien als hygiënisch.

Vloeronderhoud kan soms hinder opleveren voor de mensen die werkzaam zijn in een pand of voor de doorgang van activiteiten in een pand. Juist nu in veel panden minder mensen aanwezig zijn, kan dit zonder al te veel hinder gebeuren. Normaal gesproken zal hier ruimte en tijd voor gecreëerd moeten worden.

Men wil er graag zeker van zijn dat, alvorens grotere aantallen mensen weer terugkeren naar de werkvloer, deze veilig en hygiënisch is. Mensen vinden het ook een prettig idee dat een 0-beurt is uitgevoerd omwille van deze veiligheid alvorens zij terugkeren in het pand.     

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat een O-Beurt precies inhoudt, uitgesplitst per vloersoort. Bij een 0-Beurt worden alle periodieke reiniging acties extra grondig uitgevoerd, inclusief de desinfecterende behandelingen. Daarbij kunnen bureau- en vergaderstoelen ook meegenomen worden. 

Conclusie

Bij bestrijding van de handhaving, vermeerdering en verspreiding van micro organismen in een gebouw, speelt schoonmaak en onderhoud van de vloer een significante rol. De gebruikelijk dagelijkse en periodieke reiniging volstaat echter gewoon om tot een veilige, hygiënische vloer te komen. Ook ten tijde van een virus uitbraak. Mits deze juist wordt uitgevoerd!

Desinfectie is het voor 99,999%, thermisch of chemisch afdoden van micro organismen. Aanvullende handelingen op het gebied van desinfectie zijn doorgaans echter niet noodzakelijk. Maar het geeft wel een veilig en zeker gevoel. Ook voor de mensen die straks weer mogen terugkeren naar de werkvloer.

Het uitvoeren van een 0-Beurt brengt de vloer weer in optimale staat. Zowel esthetisch als hygiënisch gezien en er vindt dan ook desinfectie plaats. Nu er minder mensen aanwezig zijn in het pand is het opportuun dit te doen. Daarnaast geeft het de mensen die straks weer in grotere aantallen terugkeren een veilig gevoel. Er is aantoonbaar alles gedaan om de veiligheid te optimaliseren.

Heb je vragen over het komen tot een veilige hygiënische vloer en hoe dit specifiek voor jouw pand zit? Neem dan contact op met Progenta.

Harriët Noltes

Add comment